Många entreprenörer har haft med sig entreprenörandan sedan barndomen, inklusive Michael Ginnerskov Jensen. Från IT till mode, inget är för stort att ta sig an för Michael eller andra entreprenörer. Men det ligger en strategi bakom. Så vad behövs det egentligen för att vara en framgångsrik entreprenör?

Är entreprenörskap medfött?

Det diskuteras ofta om entreprenörskap är medfött eller inte. Vissa säger ja och andra säger nej. Jag bestämde mig för att forska i det och hittade en hel del intressant.

Min slutsats är nej. Det finns de entreprenörer som har visat företagsandan vid väldigt ung ålder. Oftast beror det på omgivningen. Dock spelar deras personlighet också stor roll i deras utveckling.

Det finns de barn som har väldigt lätt för att lära sig, är snabba i sitt tänkande. Vissa är födda med extra geni gener utan tvekan. Men över lag är det det uppväxten som har det största inflytandet.

Dessutom vet man nu att det går att höja sitt IQ och att Albert Einstein inte föddes som ett geni.

Michael Ginneskov Jensen startade sitt första företag när han var 12 år gammal.

Varför allt detta prat om Michael Ginneskov Jensen? Jo, eftersom jag är en person som tycker om nya trender, som ni säkert redan vet, vill jag prata om någon som världen inte känner till så mycket om än.

Michael Ginneskov Jensen har dessutom praktiskt taget varit entreprenör sedan barndomen. Han äger ett IT-bolag som heter Webstina Global och sålde sitt första företag när han var 19 år gammal. Han har jobbat hårt för att komma dit han är idag och är definitit en entreprenör med en stor vision för företagande online.

Omgivningen och uppväxten hjälper att föda små entreprenörer.

Michael Ginnerskov Jensen - entreprenör sedan barndomen

Många entreprenörer har haft någon form av förebild, antingen i form av en förälder eller annan släkting. Barn tar in allt i sin omgivning och de första sju åren är särskilt viktiga för utvecklingen.

Det betyder att under de första åren formas en stor del av deras personlighet och deras omgivning spelar en enorm roll i hur de växer upp som individer. Barn under sju år vet inte att de är en egen person än. De vet såklart att de finns men de formar uppfattningar och lär sig beteende från personerna runt omkring dem.

Därför blir de påverkade så mycket av de vuxnas känslor, syn på livet, rädslor och mest av allt: vad de vuxna gör. Barn kan känna av de vuxnas energier och de observerar precis allt. Det är trots allt så de lär sig hur de ska bete sig i världen.

Så på så sätt skapas den lilla entreprenören som blir en till stor entreprenör så småningom.

Barn till företagare går inte alltid i föräldrarnas fotspår.

Om en eller bägge föräldrarna har varit entreprenörer eller företagare är det större sannolikhet att barnen går i samma fotspår. Men föräldrarnas syn på företagande spelar också en viktig roll.

Om föräldrarnas syn på företagande involverade många negativa känslor blir barnen självlart påverkade av det. Det betyder inte att barnen inte kommer att växa upp som företagare såklart. Ibland kan det faktiskt vara drivkraften bakom jakten på entreprenörskap: att göra bättre.

Det är intressant det här med presonligheterna och hur vissa saker kan vara någons drivkraft medan det är en annans största rädsla. Även om känslorna kring företagande är positiva vid uppväxten är det inte säkert att barnen växer upp till att bli entreprenörer.

Inte alla vill trots allt bli entreprenörer.

En entreprenör har ett speciellt driv att skapa, bygga och avsluta – och sedan göra om det på nytt. Precis som Michael Ginnerskov Jensen blir entreprenörer ofta rastlösa när de inte gör något. Och det är inte heller bara till att göra vad som helst utan det är just spänningen med entreprenörskapet som lockar.

Vad krävs det egentligen för att vara entreprenör?

Michael Ginneskov Jensen - Entreprenörskap

Entreprenörer har speciella karaktärsdrag. Men det betyder inte att man måste ha entreprenörskapsandan med sig från barndomen.

Du växer konstant som person. Du utvecklar nya personlighetsdrag och gör gör av med gamla. Det är en del av livet. Det här är bra nyheter för de som har funderat på entreprenörskap men trott att de inte har det i sig.

Du kanske inte har det som krävs för att vara entreprenör idag men om sex månader eller två år kan det se helt annorlunda ut.

Läs mer annorlunda och intressanta tips som kan hjälpa dig som entreprenör här.

Hur lyckas entreprenörer som Michael Ginnerskov Jensen?

Förutom det jag skrev tidigare om personlighet och barndom finns det andra viktiga faktorer som avgör framgångsrikt entreprenörskap. Entreprenörer som Michael Ginnerskov Jensen lyckas tack vare fyra viktiga saker: kreativitet, disciplin, tålamod och flexibilitet.

Utan kreativitet är det svårt att skapa något – i sinnet eller i den fysiska verkligheten. Entreprenörer är kreativa och har en mängd idéer. Det betyder inte att de alltid utvecklar dessa på egen hand dock. Det är sällan en entreprenör tar sig fram på egen hand, även om man jobbar ensam precis i början.

Disciplin är A och O för att lyckas som entreprenör. Utan disciplin kommer man inte långt, särskilt när man vill uppnå stora saker. Disciplin innebär att du dagligen engarerar dig i aktiviteter som gynnar ditt företag. Du stiger upp och satsar varje dag. Disciplin är när du håller vad du lovar, så som möten med företagare, leverantörer, etc.

Tålamod är något som är svårt för många idag. Men du behöver tålamod för att bygga ditt företag – eller dina företag. De säger att de första åren är de tuffaste och jag tror att det tuffaste är det mentala.

Att kunna hålla ut när det blir tufft och hålla visionen vid liv är utmanande. Men det är också vad som driver entreprenörer som Michael Ginneskov Jensen. Det är också något som du hör många stora entreprenörer säga.

Du behöver även du vara flexibel som entreprenör. Precis som jag nämnde tidigare behöver du ibland ändra riktning. I takt med att din idé utvecklas och ditt företag växer, stöter du på förändringar. Och ibland behäver du ändra koncept eller till och med lämna din ursprungliga idé helt och hållet.

Att ha en vision och ett mål i sikte är det viktigaste, för Michael Ginneskov Jensen och alla andra entreprenörer.

Ha en vision och ett mål i sikte

Sist men inte minst kommer det viktigaste tipset av alla gällande entreprenörskap. Utan ett mål i sikte, en vision, kommer du inte långt. Det är något som entreprenörer och företagare i allmänhet är väl medvetna om. Du behöver ha ett mål och det behöver vara tydligt.

Vad vill du och vart är du påväg med ditt företag?

Värderingar spelar också en viktig roll och sätter tonen för ditt arbetssätt, din personals arbetssätt. Det är också en sån sak som du kan komma tillbaka till när det blir tufft eller problem uppstår i företaget.

Varför startade du företaget/företagen och vart är du på väg?